• Tầm nhìn

    Hòa chung xu thế toàn cầu hóa, đòi hỏi mỗi sản phẩm làm ra đều đúng tiêu chuẩn quy định. Công ty TNHH Khải Định luôn chú trọng ...
  • Kinh nghiệm

    - Về kỹ thuật: Chúng tôi đã làm được chuẩn những vật liệu đặc biệt mà các công ty trong nước chưa làm được như gang cầu, gang xám ...