DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(84)969921581
(84) 969921581
khaidinh
KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM \ Thiết bị thí nghiệm
Tên sản phẩm
:
Máy quang phổ kiểm tra nhanh thành phần kim loại của sản phẩm
Mã sản phẩm
:
KDC0011TBTN
Mô tả
:

Tên sản phẩm
:
Máy kiểm tra tổ chức sản phẩm
Mã sản phẩm
:
KDC0010TBTN
Mô tả
:

Tên sản phẩm
:
Máy siêu âm khuyết tật bên trong sản phẩm
Mã sản phẩm
:
KDC0009TBTN
Mô tả
:

Tên sản phẩm
:
Máy thử độ chịu va đập
Mã sản phẩm
:
KDC0008TBTN
Mô tả
:

Tên sản phẩm
:
Mẫu phân tích thành phần kim loại bằng quang phổ
Mã sản phẩm
:
KDC0007TBTN
Mô tả
:

Tên sản phẩm
:
Cân tỷ trọng
Mã sản phẩm
:
KDC0006TBTN
Mô tả
:

Trang 1/2 [1][2] Chuyển nhanh