DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(84)969921581
(84) 969921581
khaidinh
KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM \ Thiết bị thí nghiệm
Tên sản phẩm : Cân tỷ trọng
Mã sản phẩm : KDC0006TBTN
Thông tin chi tiết

Dùng để kiểm tra tỷ trọng vật liệu