DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(84)969921581
(84) 969921581
khaidinh
KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM \ Thiết bị thí nghiệm
Tên sản phẩm : Mẫu phân tích thành phần kim loại bằng quang phổ
Mã sản phẩm : KDC0007TBTN
Thông tin chi tiết

Dùng để biến trắng gang, mài bề mặt phân tích thành phần kim loại bằng quang phổ