DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(84)969921581
(84) 969921581
khaidinh
KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM \ Thiết bị thí nghiệm
Tên sản phẩm : Máy quang phổ kiểm tra nhanh thành phần kim loại của sản phẩm
Mã sản phẩm : KDC0011TBTN
Thông tin chi tiết

Dùng để kiểm tra thành phần kim loại trước khi rót kim loại lỏng vào khuôn và sản phẩm hoàn thiện