DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(84)969921581
(84) 969921581
khaidinh
KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM \ Sản phẩm đúc
Tên sản phẩm : Gray cast iron
Mã sản phẩm : KDC0012
Thông tin chi tiết

Tên sản phẩm: COVER

Trọng lượng: 21 kg

Vật liệu: FC200

Công nghệ đúc cát furan