DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(84)969921581
(84) 969921581
khaidinh
KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM \ Sản phẩm đúc
Tên sản phẩm : Gang cầu đúc
Mã sản phẩm : KDC0017
Thông tin chi tiết

Tên sản phẩm: Crank

Trọng lượng: 5 Kg

Vật liệu: FCD450-12