DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(84)969921581
(84) 969921581
khaidinh
KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM \ Sản phẩm gia công
Tên sản phẩm : Machining
Mã sản phẩm : KDC0018
Thông tin chi tiết

 Tên sản phẩm: Cover 

Trọng lượng: 18 kg

Vật liệu: FC200

Gia công: Máy CNC

Hàng xuất đi nhật