DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
(84)969921581
(84) 969921581
khaidinh
KHÁCH HÀNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN
GANG XÁM MÁC VÀ CƠ TÍNH THEO TIÊU CHUẨN ISO 185 - 1988
20/07/16

ĐỘ BỀN KÉO KIỂM TRA TRÊN THANH MẪU THỬ ĐÚC ĐƠN VÀ TRÊN SẢN PHẨM ĐÚC

Mác gang

Độ bền kéo trên

thanh thử đúc đơn >/=  (MPa)

Chiều dầy

chi tiết đúc (mm)

Độ bền kéo trên

chi tiết đúc >/= (MPa)

100 100

> 2,5 ÷ 10

> 10 ÷ 20

120

90

150 150

> 2,5 ÷ 10

> 10 ÷ 20

> 20 ÷ 30

> 30 ÷ 50

 155

130

115

105

200 200

> 2,5 ÷ 10

> 10 ÷ 20

> 20 ÷ 30

> 30 ÷ 50

 205

180

160

145

250 250

> 4 ÷ 10

> 10 ÷ 20

> 20 ÷ 30

> 30 ÷ 50

 250

225

205

185

300 300

> 10 ÷ 20

> 20 ÷ 30

> 30 ÷ 50

 270

245

225

350 350

> 10 ÷ 20

> 20 ÷ 30

> 30 ÷ 50

 315

290

270

Đường kính thanh thử chuẩn là 30 mm

 Độ bền kéo thay đổi theo chiều dầy vật đúc